Участие на ученици в проект „Младежта е толерантност“

Под мотото на Анщайн  – „Законите, сами по себе си  не могат да осигурят свобода на изразяване; за да може  всеки човек  да представя възгледите си  без санкции, трябва да има дух на толерантност сред цялото население“, трима наши съученици се включиха в дебат за младежката толерантност, проведен в СОУ „К. Преславски“ с участието на 5 училища от Бургас, на 21 ноември.

Нели Ламбурова – 10а, Георги Камбуров – 10и и Никола Данабашев – 10и клас, обсъдиха със свои връстници проблемите на расизма, ксенофобията, дискриминацията. Участниците от Механото, СОУ „К. Преславски“, Английска езикова гимназия, ПМГ, Гимназия за романски езици и Търговска гимназия в продължение на 4 часа дискутираха, спориха и представяха различни гледни точки, мнения и обобщения върху една от най-актуалните човешки потребности – нуждата от толерантност, емпатия, съпричастност към болката на другия. Да се надяваме, че всички излязохме с частица по-добри от това общуване!