29.09.2022

Уважаеми родители и ученици,  Съгласно заповед на министъра на образованието и науката №РД09-4657 от 23.09.2022 г., 3 октомври /понеделник/ е учебен ден за всички ученици от ПГМЕЕ. Седмичното разписание и […]

Откриване на новата 2022/2023 учебна година

Уважаеми ученици, уважаеми родители, предстои началото на новата учебна година. Празничното откриване ще се състои на 15.09.2022 г. от 09:00 часа в двора на гимназията. Нека с добро настроение, всеотдайност […]

09.09.2022

С решение № 601 от 17 август 2022 г.  Министерският съвет на Република България прие Списък на иновативните училища в България за учебната 2022/2023 година ПГМЕЕ е в списъка под […]

09.09.2022

От месец май 2021г. ПГМЕЕ е част от лидерска програма за професионално развитие на училищни екипи  „Училища за пример“ на „Заедно в час“, в сътрудничество с фондация „Америка за България“. […]

Проект „Еразъм +“ -КА2 – BoostClass 2.0

Електронният курс „BoostClass 2.0 за висококачествено преподаване в образованието за възрастни“ е проектиран въз основа на определянето на уменията и рамката на BoostClass 2.0 за интегриране на новите технологии в […]