Осемдесет години от спасяването на българските евреи

На 09.03.2023 г се почете 80 годишнината от спасяването на българските евреи в гр. Бургас. На възпоменателната церемония присъстваха ученици от различни училища, десетки граждани, представители на различни институции и […]

Проект „Ученически практики – 2“

На 03.01.2023 година стартира изпълнението по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Включиха се 30 ученици от 10 и 11 клас – специалности: […]

ОТ САН СТЕФАНО ДО БЕРЛИН

На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./ и […]

„България – моята родина“

На 20.02.2023г. в ПГМЕЕ  учениците от 9 клас, изучаващи английски език представиха крайния продукт от проектната задача, по която работиха  допълнително по иновативния  проект „Стъпка по стъпка, година  по година, […]

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ПГМЕЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЕПОУС „Дигитална раница“

Представител на гимназията се включи в информационната кампания, организирана от РУО-Бургас в периода 15-17 февруари, и официалното представяне на „Дигитална раница“ от „Консорциум Дигитална Раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите […]

110 Г. ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

На 27.02.2023г в Дома на народната армия гр. Бургас се състоя изложба  на проектите на учениците от училищата в област Бургас на тема „110 годишнина от Балканската война и последвалите […]

Състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“ 2023г. – училищен кръг

На 23 и 24.02.2023г. се проведе училищният кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“ в ПГМЕЕ гр. Бургас. В него участваха 22 ученици от 12г, […]

Бинарен урок по професионална подготовка

На 22.02.2023 година в учебната работилница по заваряване се проведе бинарен урок на тема „Заваръчни съединения в Авиационната техника“. Участваха ученици от 10 д клас – специалност „Автомобилна мехатроника“ и […]