От 01.07 до 03.07.2022г.  ученици от 9-ти и 10-ти клас на ПГМЕЕ взеха  участие в изпълнението на проект „Предприемачество чрез ефективен мениджмънт“, финансиран по програма „Еразъм+”. Основните теми, които бяха засегнати са: предпиемачеството като възможност за развитие, предизвикателствата в предприемачеството и личностното развитие, като лекционната част беше достъпно обяснена и добре структурирана. След запознаването на участниците в сферата на предприемачеството, те бяха разделени на групи, като всяка група трябваше да разработи start up проект на свой бизнес. Поетапно групите представиха проектите си, като най-добрите бяха наградени за отличното си представяне.

Учениците включили се в проекта научиха много нови и интересни неща свързани с предпримачеството.