Уважаеми родители и ученици, 

Съгласно заповед на министъра на образованието и науката №РД09-4657 от 23.09.2022 г., 3 октомври /понеделник/ е учебен ден за всички ученици от ПГМЕЕ. Седмичното разписание и дневният режим остават без промяна.