Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ гр Бургас

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2022/2023г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2021/2022г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2020/2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2019/2020г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2018/2019г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2017/2018г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГМЕЕ- БУРГАС 2016/2017г.