Прием

Прием на ученици за учебната 2017/2018г.
/дневна форма на обучение/

      След 7-ми клас с разширено изучаване на чужд език :

Балообразуване:
2 х оценката от теста по математика
+ 2 х оценката от теста по БЕЛ
+ оценката по математика от свидетелството за основно образование
+ оценката по физика от свидетелството за основно образование

Свитък с документи за записване:

1.Заявление за записване
2.Свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2016/2017 година.
3.Медицинско свидетелство
4.Анкетен лист /попълва се на място в ПГМЕЕ/

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017 – 2018 г. 

/съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование/
(НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

След 8-ми клас – прием по документи :
/дневна форма на обучение/

  • Автотранспортна техника

Балообразуване:
2 х (M+Ф+БЕЛ)  от свидетелството за завършен 8 клас

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017 – 2018 г.

Задочна форма на обучение:

  • Автотранспортна техника
  • Електрообзавеждане на производството

Най-често задавани въпроси от кандидат-гимназистите

%d блогъра харесват това: