Прием

Прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2023/2024г.

Дневна форма на обучение с разширено изучаване на чужд език :

Образуване на бал за кандидатстване:

  1. Удвоения брой точки от теста по математика
  2. Удвоения брой точки от теста по български език и литература
  3. Точките от оценката по математика от свидетелството за основно образование
  4. Точките от оценката по физика от свидетелството за основно образование

В помощ на родителите при подаването на документи:

Код на специалността Наименование на специалността
1835 Електрообзавеждане на производството
1841 Мехатроника
1858 Автомобилна мехатроника
1853 Автотранспортна техника
1848 Компютърни мрежи
1845 Микропроцесорна техника
4400 Охранителна техника и системи за сигурност

ЗАПИСВАНЕ в VIII клас в ПГМЕЕ – гр. БУРГАС

I ЕТАП :     13, 14, 17  юли 2023 г. включително /от 7.30 до 18.30 ч./

II ЕТАП :    20, 21, 24 юли 2023 г. включително /от 7.30 до 18.30 ч./ 

III ЕТАП :    01, 02 август 2023г. включително  /от 7.30 до 16.30 ч./

Във връзка със запитване от страна на карантинирани родители и ученици Ви информираме, че записването на приетите в VIII клас ще се осъществява от упълномощени от тях лица, които трябва да представят в гимназията документите по чл.72 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОСМИ КЛАС

  1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
  2. Медицинско свидетелство – оригинал;
  3. Заявление за записване в осми клас /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  4. Декларация от родител за обработка на лични данни– /бланка на гимназията – получава се от комисията/;
  5. Информационна бланка / бланка на гимназията – получава се от комисията/.
  6. Заявление за избор на спортни дейности.

ГРАФИК за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


Най-често задавани въпроси от кандидат-гимназистите

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ТВОЯТ ШАНС ЗА УСПЕХ