Хидроизолация на основи – северно крило и ремонт на практика по електротехника

2017-08-02

ДОГОВОР за извършване на СМР “Хидроизолация на основи – северно крило и ремонт на практика по електротехника”, позиция “Хидроизолация на основи – северно крило

ДОГОВОР за извършване на СМР “Хидроизолация на основи – северно крило и ремонт на практика по електротехника”, позиция “Ремонт на практика по електротехника

2017-07-17

Доклад на комисията относно разглеждане на ОП за Хидроизолация на основи – северно крило и ремонт на практика по електротехника


2017-06-28

Обява за обществена поръчка в АОП

Обява за събиране на оферти

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

ПРОЕКТО-ДОГОВОР