Модернизиране на системата на професионалното образование

ДОГОВОР за Доставка и монтаж на техника и оборудване за учебните работилници

Доклад на комисията относно разглеждане на ОП за Доставка и монтаж на техника и оборудване за учебните работилници 


Отговор на запитване по процедура: Доставка и монтаж на техника и оборудване за учебните работилници по НП”Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Модернизиране на системата на професионалното образование”


Обява за обществена поръчка в АОП

Обява за събиране на оферти

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

ПРОЕКТО-ДОГОВОР