Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги.

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, тва работа с деца със специални нужди и т.н.

Кратка информация за същността на всеки един вид услуга