Обучителен семинар на тема: „Ролята на младите хора в превенцията на сексуално рисковото поведение, сексуално предаваните инфекции и ХИВ/СПИН”

На 05.10.2017 г. Община Бургас, Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” и Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение” проведе обучителен семинар на тема: „Ролята на младите хора в превенцията на сексуално рисковото поведение, сексуално предаваните инфекции и ХИВ/СПИН”, на което присъстваха учениците Мартин Пейчев от 9З клас и Веселин Василев от 9И клас на ПГМЕЕ. В края на обучението те получиха сертификати за активно участие в обучителния семинар.

Младежите ще се включат като лидери в клуб „Сексуално и репродуктивно здраве”, ползващ се с голяма популярност и интерес сред училищната общност и е с традиции в Механото  повече от пет години.

%d блогъра харесват това: