ЕКСКУРЗИЯ С  УЧЕБНА  ЦЕЛ – ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД

На 21 и 22 юни се проведе екскурзия с учебна цел за учениците от осмите класове, организирана от г-жа П. Канева, г-жа Д. Бъчварова и г-жа Г. Демирева. Тематичната насоченост бе Античност – Средновековие – Ренесанс, а целта – да се затвърдят и обобщят знанията на учениците за трите културни епохи.

Старият Пловдив бе първата спирка на възпитаниците на Механото, където с професионален екскурзовод те посетиха различни обекти и артефакти, свързани с Античността и Средновековието. На Античния театър учениците  припомниха знанията си за възникването и устройството на елинския театър, а част от тях имаха предварително подготвени творчески задачи, които представиха на самата сцена. Това бяха монологът на Хамлет от „Хамлет“ (на български и английски език ), монологът на Креон, диалогът на Исмена и Антигона от „Антигона“.

На следващия ден учениците посетиха средновековната Асенова крепост и Рибната църква в Асеновград, където имаха лекция на историческа тематика.

След връщането си, в часовете по английски език, екскурзиантите споделиха своите впечатления и емоции със съучениците си, като им представиха презентации и разказваха на английски език.

На друга част от осмокласниците бяха поставени групови проекти, свързани с изучените епохи. Учениците показаха изключителна изобретателност в създаването на своите проекти- образователни игри, макети, информационни табла, книги, вестници и електронни ресурси, които бяха представени в тематична експозиция във фоайето на ПГМЕЕ.