На 21.06.2022г. във връзка с изпълнението на проект “Подкрепа за Дуалната система на обучение“ учениците от 9 и 10 клас от специалност ЕОП и техните преподаватели – инж. Румяна Момчилова, инж. Албена Колева и инж. Стоян Тодоров посетиха КЕЦ ЮГ.

В началото инж. Лъчезар Лазаров- ръководител КЕЦ ЮГ ни приветства с добре дошли и запозна учениците със дейностт на EVN  и обясни им как електроенергията стига до дома на всеки един абонат.   След това инж.Йордан Йорданов – ръководител отдел „Поддръжка“ много подробно запозна  учениците със структурата на КЕЦ ЮГ и работата на всяка група: ново присъединение; поддръжка електромери; аварийна група; техническо обслужване, текущи и аварийни ремонти. След това ги запозна с различните видове лични предпазни средства – работно облекло, каски, изолационни ръкавици и предпазен шлем, какато и със средства за колективна защита: изолационна щанга за проверка наличие на напрежение, различни видове преносими заземители и др. Учениците видяха какви инструменти се използват за безопасно изпълнение на дейностите от всеки един от работещите във фирмата – куфар с инструменти,  изолирани гаечни ключове и гедория. Инж. Йорданов обърна внимание, че най-важноза тях  е безопасносността при работа.  Момчетата за първи път видяха отблизо и иимаха възможност да се докоснат до различни видове изолатори за ВЕП /въздушни електропроводи/,  предпазители за ВН, СН и НН /високо, средно и ниско напрежение/, разеденители.

Инж. Иван Валасопуло – зам.ръководител  отдел Поддръжка, сподели видеоклипове с различни дейности, които изпълняват работещите при своите ежедневни дейностти във фирмата.

В края на нашето посещение бе направена демонстрация на изкачване на ЖР /желязо-рещетъчен стълб/, използвайки специална екипировка и  осигурявне за безопасна рбота.

Учениците от 10 клас бяха по-активни с въпросите си. От началото на следващата учебна  година 14 от тях ще се влеят в редиците на EVN където през следващите две години ще провеждат своето  практическото обуение.