СВОБОДНИ МЕСТА за учебна 2022/2023г.

1. Специалност „ Мехатроника“ в Х клас                                                  – 3 места

С разширено изучаване на чужд език – немски език

2. Специалност „Автотранспортна техника“ в Х клас                              – 2 места

С разширено изучаване на чужд език – немски език

3. Специалност „Компютърни мрежи“ в Х клас                                        – 1 място

С разширено изучаване на чужд език – английски език

4. Специалност „Електрообзавеждане на производството“ в Х клас      – 1 място

С разширено изучаване на чужд език – английски език

5. Специалност „Ремонт на летателни апарати“ в Х клас                         – 4 места

С разширено изучаване на чужд език – английски език

6. Специалност „Микропроцесорна техника“ в Х клас                             –  1 място

С разширено изучаване на чужд език – английски език

Срок за подаване на документи 01.09.2022 г. до 16:00 ч.

За контакти: office@pgmee.com ; 056 544952 ; 0886106520