Виртуален куиз „ESCAPE SCHOOL”

На 26 април, в празничната седмица в ПГМЕЕ се проведе виртуален куиз „ESCAPE SCHOOL” – състезание в което участваха 10 отбора по 4 ученика. В escape room играта отборите трябваше да преминат през 6 escape стаи с разнообразни предизвикателства от различни предметни области – математика и ИТ, литература, обществени науки, природни науки, езици и професионалните направления. След като избягаха от escape стаите отборите трябвше да решат едно последно предизвикателство, за да приключат куиза. Правилата на играта изискваха знания, логическо мислене, внимание към детайлите и най-вече отборна игра. Разбира се имаше и жокери. Жокер-колелото на г-жа Милена Иванова изпита спортната обща култура на участниците. Състезанието беше много оспорвано.

На равно с учениците в предизвикателството се включиха и техните учители, гостите на състезанието и ръководството на ПГМЕЕ е лицето на Директора г-жа Желева и зам.дир. Р.Георгиева.

Победители в състезанието бяха: 1място – Отборът на 10и клас, 2 място- 12з клас, 3 място  – 8д клас. Всички те получиха награди.

„ЧОВЕШКИЯТ УМ ИМА 3 КЛЮЧА, КОИТО ОТКЛЮЧВАТ ВСИЧКО – ЗНАНИЕ, МИСЪЛ, ВЪОБРАЖЕНИЕ“ – това е цитатът от ВИКТОР ЮГО, с който отборите приключиха куиза и с отличното си представяне, всички участници показаха, че ги притежават.