Във втория ден от домакинството на ПГМЕЕ по НП “Иновации в действие”  бе осъществен  интердисциплинарен  урок в актовата зала на ПГМЕЕ  на тема „Биология на спорта“. 8-ми „з“ клас бе разделен на три  групи, като всяка група имаше за задача да изследва отделна част от основната тема на урока. Групите бяха следните: 

  1-ва група(отбор Алфа) изследва опорно-двигателната система на човешкото тяло

  2-ра група(отбор Бета) изследва физическата култура на човека

  3-та група(Отбор Гама)  изследва идеологията на Античността, свързана с хармонията на духа и тялото. След изключително оспорвана битка, победител стана отбор Гама.

След проведения урок бе проведена открита дискусия между екипа учители  на  ПГМЕЕ ,който организира иновативния урок и гостите от  училищата – партньори по програмата, по време  която  бяха обсъдени етапите от подготовката и провеждане на  урока, начина на взаимодействие между ученици, учители и институции, полезни практики и подходи, трудности и предизвикателства пред преподавателите и учениците. Гостите от Пловдив, Русе и Свищов също споделиха ефективни иновативни практики от своя училищния живот.