„В спортна форма на прага на ваканцията“

На прага на ваканцията, напътствани от своите преподаватели, учениците от 8-ми,9-ти и 10-ти класове, изучаващи немски език, застанаха пред предизвикателството в седмицата от 19.03. до 23.06.

Здрав дух в здраво тяло! Физически и емоционално учениците представяха ситуативно видове спорт и разнообразни и забавни упражнения към спортната тематика, разпознавайки значенията им на чуждия език.

Подкрепени със  занимателен куиз „Спортът в Германия“, познанията по немски език и социалната значимост на спорта поставиха фокуса върху тренировката на мозъка и разчупената атмосфера в тези часове.

Изненадващото присъствие и участието в предизвикателството на бивш възпитаник на Механото в един от класовете допълниха успешно позитивното настроение.

Пъстрите колажи от снимки из мероприятието пък обединяват/ явно и неявно/ желанието на учениците и нас, преподавателите по чужд език: Да превръщаме понякога ученето в забавление.

линк към куиз „Спортът в Германия“