На 28.06.2023г се проведе иновативен бинарен урок с ученици от 10 – е клас, специалност “Електрообзавеждане на производството”. Темата беше  „Електрически  вериги”.

Подготовката и реализацията на урока премина под ръководството на г-жа Розалия Петрова, учител по английски език и  инж. Стоян Тодоров, учител по електрически измервания.

Гости  бяха учители от ПЕКК – Английски език и ПЕКК – Машиностроене.

В началото на часа учениците бяха разделени на два екипа.  В първата част на урока беше представена презентация на английски език, включваща най – често използваните  ел. вериги. Следващото предизвикателство бяха въпроси , на   които учениците трябваше да отговорят според информацията, предоставена им за видовете електрически вериги. Възпитаниците на  Механото с лекота се справиха с всички въпроси и показаха  отлични  резултати.

Във втората част им беше възложено практическо упражнение,  включващо свързване на електрически схеми с видовете електрически вериги. Предварително бяха осигурени макети и елементи, с които учениците работиха за сглобяването на ел. схеми.

Критериите за оценяване бяха следните: въпроси , време, качество, представяне, схеми, резултати от измерването и задача за изчисляване на ток и напрежение.

Победители се оказаха  и  двата екипа, които  събраха равен брой точки.

Беше проведена анкета за обратна връзка. Учениците изразиха своето мнение, че биха искали да участват и в други иновативни уроци, и по този начин по-лесно възприемат терминологичната информация. На въпроса: “Как оценявате проведения урок?” – всички единодушно са отговорили, че им е било много интересно.