Иновативен бинарен урок „Дестинация – България“

На 06.06.2023 г. се проведе иновативен бинарен урок на тема „Дестинация – България“ с учениците от 8З клас в ПГМЕЕ. Урокът беше подготвен и реализиран от г-жа Станимира Танева, учител по английски език и г-жа Николина Йорданова, учител по география и икономика. На урока присъстваха учители от ПЕКК Английски език и ПЕКК Немски език.

Часът започна с видеофилм, разкриващ красиви кътчета из цялата ни страна – природни забележителности, туристически градове и исторически обекти. Докато учениците гледаха видеофилма, г-жа Йорданова увлекателно насочи вниманието им към видовете релеф и съвременните релефообразуващи процеси и тяхното значение за развитието на различните видове туризъм в България.

Презентация на PowerPoint провери бързината и знанията на учениците относно два известни туристически града в страната ни – Несебър и Банско. Задачата беше да се прочете текст и по ключови думи да се посочи града. Още в началото на часа класът беше разделен на три групи – два работни екипа и управителен съвет в строителна компания. В състезанието участваха двата работни екипа и екипът, първи посочил верен отговор си избра град.

Г-жа Танева раздаде работни листове и материали и представи казуса, по който трябваше да работят двата работни екипа – задачата на учениците беше да прочетат текстове с информация относно природни забележителности и да селектират и подредят по важност съответстващите забележителности за тяхното местоположение. Говорител от всеки екип аргументирано представи избора и подреждането на природните забележителности и защо в техния град трябва да се построи хотел. Управителният съвет разполагаше с цялата необходима информация и след представянето на двата екипа съобщи своето решение и обосновава своя избор.

Часът приключи с попълване на анкета за обратна връзка, в която учениците споделиха своите очаквания и чувства по време на урока, какво са научили и в последвалата дискусия изразиха желание за участие и в други бинарните уроци.