Category Archives: Иновационни практики

01.07.2022

В края на учебната година в ПГМЕЕ гр. Бургас, се проведе иновативен бинарен урок с ученици от неиновативна паралелка 10 е клас, специалност Електрообзазвеждане на производството” – по проект Дуално […]

Бинарен урок на тема „НВО в действия“

На 06.06.2022г, седмицата преди Националново външно оценяване, с 10б клас се проведе бинарен урок на тема „НВО в действия“, включващ учебните предмети български език и литература и физическо възпитание и […]

Празник в празника

В наситената със събития и прояви празнична седмица на ПГМЕЕ се вписа и осъществената мобилност по НП „Иновации в действие“ 2021-2022, модул 1 Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри […]

Състезание по случай Международния ден на авиацията и космонавтиката

На 12 април паралелките от специалност Ремонт на летателни апарати отбелязаха Международния ден на авиацията и космонавтиката със състезание, което се проведе в платформата MS Teams и Kahoot. Подобно събитие […]