НВО, ДЗИ и ДИ по специалността

Уважаеми десетокласници, уведомяваме ви, че запознаването с индивидуалните оценени и проверени писмени работи на учениците от НВО – X клас, можете да извършите в периода 28.06 – 29.06.2022 г. в следните училища:

  1. По български език и литература в ПГЕЕ „Константин Фотинов“, гр. Бургас;
  2. По математика в ПГСАГ „Кольо Фичето“, гр. Бургас;
  3. По чужд език в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
  4. По информационни технологии за измерване на дигитални компетентности е Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас (стая 108 – общежитие)

при следния график:
Вторник, 28.06.2022 год. – от 13.30-17.00 часа;
Сряда, 29.06.2022 год. – от 10.00-13.00 часа и от 13.30-17.00 часа;

Заповед № РД09-1807/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за ДЗИ.

Заповед № РД09-1809/ 31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на ДИ по теория на професията и специалността.

Напомняме на всички ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават до 17.02.2022 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.


ДКИ по теория на професията и специалността ще се проведе на 21.01.2022 г. Учениците да се явят в 7,30 ч. в ПГМЕЕ. Изпитът започва в 8.00 часа.

ДКИ по теория на професията и специалността ще се проведе на 09.09.2021 г. Учениците да се явят в 7,30 ч. в ПГМЕЕ. Изпитът започва в 8.00 часа.ДКИ по практика на професията и специалността ще се проведе на 07.09 и 08.09.2021 г. Учениците да се явят в 7,30 ч. в ПГМЕЕ. Изпитът започва в 8.00 часа.

Напомняме на всички ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават до 14.07.2021 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед – график за запознаване с оценените писмени изпитни работи


График на ДКИ по практика на професията и специалността:

XII г – I група – 27 и 28.05.2021 г. – в работилница АТТ

           II група – 31.05 и 01.06.2021 г. – в работилница АТТ

XII д – I група – 02 и 03.06.2021 г. – в работилница АТТ

           II група и СФО – 07.06 и 08.06.2021 г. – в работилница АТТ

XII е –  СФО – 07.06 и 08.06.2021 г. – в работилница ЕЛ1

XII ж – I група – 27 и 28.05.2021 г. – в ЕК2

           II група  – 07.06 и 08.06.2021 г. – в ЕК2

XII з – I група – 27 и 28.05.2021 г. – ЕК3

           II група  – 07.06 и 08.06.2021 г. – ЕК3

XII и – I група – 27 и 28.05.2021 г. – ЕК1

           II група  – 07.06 и 08.06.2021 г. – ЕК1

Учениците да се явят в 7,30 ч. в ПГМЕЕ. Изпитът започва в 8.00 часа.

ДКИ по теория на професията и специалността ще се проведе на 04.06.2021 г. Учениците да се явят в 7,30 ч. в ПГМЕЕ. Изпитът започва в 8.00 часа.


Напомняме на всички ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ се подават до 17.03.2021 г. (вкл.) на место в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за ДЗИ.

Заповед № РД09-2133/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на ДИ по теория на професията и специалността.