ДЗИ и ДИ по специалността

*ВНИМАНИЕ*! Информираме всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на предходни редовни и/или поправителни сесии, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация за сесия август-септември се подават от 26.06.2024 г. до 10.07.2024 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Подаването на заявления за допускане до полагане на изпита по чл. 104а, ал. 1 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, и издаването на служебна бележка за подадено заявление за допускане за сесията на държавните зрелостни изпити през август-септември се осъществява в същия период.

Заповед № РД07-2425/ 06.06.2024г.

ГРАФИК НА ЗДИППК / ЧАСТ ПРАКТИКА/

XII А   –         I група –  21. 05.2024 г.                              II група –  22.05.2024 г.

XII Б   –         I група –  21. 05.2024 г.                               II група –  22.05.2024 г.

XII Г    –         I група –  29.05.2024 г.                               II група и КК –  30. 05.2024 г.

XII Д     –         21, 22, 23, 27, 28, 29. 05.2024 г. по график – фирми

XII Е     –         23, 27, 28, 29, 30. 05.2024 г. по график – фирми

XII З      –        I група –  21. 05.2024 г.                       II група –  22.05.2024 г.

XII И     –        I група –  21. 05.2024 г.  и  XII Ж     –       Квалификационен курс

Всички групи, които ще бъдат на ЗДИППК /практика/ в работилниците на ПГМЕЕ да се явят в 8.00ч. Изпитът започва в 8.30 часа.

XII А   –         работилница ОПУ 2

XII Б   –         работилница „Мехатроника“

XII Г    и КК – работилница АТТ1 и АТТ2

XII Ж     –      лаборатория ЕК2

XII З      –        лаборатория  ЕК3  и ЕК4

XII И     –        лаборатория  ЕК1  и ЕК2

График фирми – дуално обучение

XII Д – 21.05.2024 г. – „Бургастрак сервиз“ – 7,30 ч.; „Скания“ – 13.30 ч.

22.05.2024 г. – „Волво“ – 7,30 ч.;  „Премиум кар сервиз“ – 13.30 ч.

23.05.2024 г. – „Франц ауто“ – 7,30 ч.;  „Пецата Ауто“ – 13,30 ч.

27.05.2024 г. – „Ауто експертс“– 7,30 ч.; , „Спекта ауто“ – 13,30 ч.

27.05.2024 г. – „Юникс Ауто Бургас“– 7,30 ч.; , „Турботракс България“ – 13,30 ч.

28.05.2024 г. –  „Силвър Стар“ – 8,30 ч.

28.05.2024 г. –  „Аутоплюс ООД – 8,30 ч.

29.05.2024 г. – „Премиум Карс сервиз“ – 9,30 ч.

XII Е- 23.05.2024 г.- „Кроношпан“ – 7.00ч.

27.05.2024 г. – „ Енси Контрол“ – 7.00 ч.

КЕЦ Карнобат – 13.00 ч.

  28.05.2024 г. – КЕЦ Център – 7.00 ч.

„Вилиджнет“ – 13.00 ч.

29.05.2024 г. –    КЕЦ ЮГ – 7.00 ч.

СК Монтажи – 13.00 ч.

30.05.2024 г. – „Авангард електрик“ – 7.00 ч.

 ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ

21.05.2024 г. – ЕОП – теория – 8,30 часа

22.05.2024 г. – ЕОП – практика – 8,30 часа

23.05.2024 г. – МПТ- теория – 8.30 часа

27.05.2024 г. – МПТ – практика –  8,30 часа

28.05.2024 г. – специалности:

  1. МПТ – практика – Ивайла Ивайлова; Мартин Златев; Цветан Калоянов – 8,30 часа
  2. КМ – теория – 12.00 часа

Мехатроника – теория – 13.30 часа

29.05.2024 г. – специалности:

  1. КМ – практика – 8,30 часа
  2. Мехатроника – практика – 10,00 часа

ВАЖНО! Служебните бележки за явяване на ДЗИ/ДКИ по специалността за ученици от минали години ще се раздават на 16.05.2024г. от 11.00 до 14.00ч. във фоаето на гимназията.

Внимание! Подаването на заявления за допускане до полагане на изпита по чл. 104а, ал. 1 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, и издаването на служебна бележка за подадено заявление за допускане за сесията на държавните зрелостни изпити през май – юни 2024 г. се осъществява в периода 24 – 26 април 2024 г.


Информираме всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на предходни редовни и/или поправителни сесии, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация за майска сесия се подават от 06.02.2024 г. до 19.02.2024 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед № РД09-2046/ 28.08.2023г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2023 – 2024 година