ДЗИ и ДИ по специалността

На вниманието на учениците, на които им предстои явяване на ДЗИ по БЕЛ и/или ЗДИППК на сесия август на учебната 2022/2023 г.!  Получаването на служебните бележки за допускане до ДЗИ/ДКИ ще става на 23.08.2023 г. (сряда) в периода от 13:00 до 16:30 часа. Бележките се получават лично!


Информираме всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на сесия май-юни 2023 г, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация за августовска сесия се подават от 26.06.2023 г. до 05.07.2023 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година