Важни дати за 12 клас и завършващите Втори ГЕ

На вниманието на учениците, на които им предстои явяване на ДЗИ по БЕЛ и/или ЗДИППК на сесия август на учебната 2022/2023 г.!  Получаването на служебните бележки за допускане до ДЗИ/ДКИ ще става на 23.08.2023 г. (сряда) в периода от 13:00 до 16:30 часа. Бележките се получават лично!

Информираме всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на сесия май-юни 2023 г, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация за августовска сесия се подават от 26.06.2023 г. до 05.07.2023 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ХІІ КЛАС – УЧЕБНА 2022/2023 Г.

Напомняме на всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на сесия август-септември 2022 г, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават от 06.02.2023 г. до 17.02.2023 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.