Важни дати за 12 клас и завършващите Втори ГЕ

ЗАВЪРШВАНЕ НА ХІІ КЛАС – УЧЕБНА 2022/2023 Г.

Напомняме на всички ученици, неуспешно положили ДЗИ и/или ДКИППК на сесия август-септември 2022 г, на ученици от минали години и СФО, че заявления за допускане до ДЗИ и ДКИ за придобиване на професионална квалификация се подават от 06.02.2023 г. до 17.02.2023 г. (вкл.) на място в училище. Заявлението се подава дори да имате някакъв предстоящ поправителен изпит от XII клас.