Графици – изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка през учебната 2021/2022г. на ученици в дневна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни оценки (II срок) за  учебната 2021/2022г. на ученици в дневна форма на обучение – втора редовна поправителна сесия м. АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочни оценки (II срок) за  учебната 2021/2022г. на ученици в дневна форма на обучение – първа редовна поправителна сесия м. ЮЛИ

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочни оценки – I срок на учебната 2021/2022г. на ученици в дневна форма на обучение