Олимпиади и състезания

Учебна 2019/2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година 


Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2019/2020 година 

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката 


Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година 

Национални състезания по информатика 

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки 

Есенно национално състезание по физика 

Национално състезание по природни науки и екология 

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2019/2020 годинаУЧЕБНА 2017/2018 година

КЛАСИРАНИ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

КЛАСИРАНИ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ

КЛАСИРАНИ НА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ

КЛАСИРАНИ НА ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

КЛАСИРАНИ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

КЛАСИРАНИ НА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА XI-XII клас 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VIII-X клас 

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г.
за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017-2018 година.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година
утвърден със Заповед № 09-5212 от 14.09.2017 г.

РЕГЛАМЕНТИ на ученическите олимпиади по:

РЕГЛАМЕНТИ на национални състезания: