Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – МАЙСКА СЕСИЯ – ПОПРАВИТЕЛНА НА УЧЕБНАТА 2023/2024 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.


ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

Информация за СФО за учебната 2023-2024г.

Учебни предмети СФО за учебната 2023-2024.


ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – ЮЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ – РЕДОВНА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

Информация за СФО за учебната 2022-2023г.

Учебни предмети СФО за учебната 2022-2023

КОНСПЕКТИ_СФО


ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – СЕСИЯ АВГУСТ- ПОПРАВИТЕЛНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

2022-04-01

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ – АПРИЛСКА СЕСИЯ – РЕДОВНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

2022-03-18

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА.

2021-11-30    ГРАФИК изпити СФО – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022

2021-11-11 ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Информация за СФО за учебната 2021-2022г.


ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за  учебната 2020/2021г. на учениците в СФО – допълнителна поправителна сесия 

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на годишна оценка за  учебната 2020/2021г. на учениците в СФО – сесия юли


Информация за СФО за учебната 2020-2021г.

2021-04-11    ГРАФИК изпити СФО – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021

2021-03-18 ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – АПРИЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

2020-12-18    ГРАФИК изпити СФО – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021

2020-11-13 ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

2020-07-05    ГРАФИК изпити СФО – ЮЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020