Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ/УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Учебниците по чужд език да не се закупуват преди началото на учебната година (предстоят допълнителни указания от преподавателите).


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ/УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Учебниците по чужд език да не се закупуват преди началото на учебната година (предстоят допълнителни указания от преподавателите).


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ/УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Учебниците по чужд език да не се закупуват преди началото на учебната година (предстоят допълнителни указания от преподавателите).

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ/УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 КЛАС, НЕ ЗАКУПУВАЙТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА ПРОФИЛИРАНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК.
НАШИТЕ УЧЕБНИЦИ СА за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант.


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.