Клубове от минали години

Kлубове по интереси за 2022/2023 година

1. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 21  Ръководител: С.К.

2. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 22»  Ръководител: С.К.

3. Клуб «Роботика-ардуино» Ръководител: А.З.

4. Клуб «Лего Роботи» Ръководител: Б.Г.

5. Клуб «3 D сканиране, моделиране и принтиране» Ръководител: Н.Ч.

6. Клуб «Възстановяване на Ретро автомобил» Ръководител: С.Х.

7. Клуб «Геополитика и геостратегия» Ръководител: С.Л.

8. Клуб «Пътят на младия учен в биологията и химията» Ръководител: И.К.

9. Клуб «Физика» Ръководител: А.А.

10. Клуб «Роботика»  Ръководител: К.К.

11. Клуб «Първи стъпки в STEM» С.Т.

12. Клуб «Радио клуб» Ръководител: Д.Ч.

13. Клуб «Уеб програмиране» Ръководител: И.Я.

14. Клуб «Заваряване» Ръководител: Я.С.

15. Клуб «Оркестър духова музика» Ръководител: Я.С.

16. Клуб «Ернст Хекел» Ръководител: Т.А.

Kлубове по интереси за 2021/2022 година

1. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 19» Ръководител: С. К.

2. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 21»  Ръководител: С. К.

3. Клуб «Роботика», Ръководител: А.З.

4. Клуб «Лего Роботи», Ръководител: Б.Г.

5. Клуб «Проектиране на печатни платки», Ръководител: Н.Ч.

6. Клуб «Автомеханик», Ръководител: С.Х.

7.   Клуб «Финансова грамотност», Ръководител: Т.Б.

8. Клуб «По стъпките на Питагор», Ръководител: Н.Й.

9. Клуб «Геополитика и геостратегия», Ръководител: С.Л.

10. Клуб «Здраве», Ръководител: К.Н.

11. Клуб «Ернст Хекел», Ръководител: Т.А.

12. Клуб «Виртуален туризъм», Ръководител: Н.Д.

13. Клуб «Българският и английският език в основата на интеркултурна комуникация», Ръководител: С.Ч.

14. Клуб «Физическа годност», Ръководител: Т.П.

2020/2021 учебна година

1. Клуб «Браво» Тематична област: «Гражданско образование», Тематична подобласт: «Институционални знания и култура» Ръководител: Г. Д.

2. Клуб «Интернационална комуникация», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Езиков свят» Ръководител: Д.Н.

3. Клуб «Аз и автомобилът», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» Ръководител: С.Х.

4. Клуб «Млад автомонтьор», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» Ръководител: П.П.

5. Клуб «Зелено предприемачество», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Предприемачество»  Ръководител: Т.Б.

6. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 19» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии» Ръководител: С.К.

7. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 20» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» Ръководител: С.К.

2019/2020 учебна година

1. Клуб «Институционално грамотни» Тематична област: «Гражданско образование», Тематична подобласт: «Институционални знания и култура».  Ръководител: Р.Г.;

2. Клуб «Млад генетик», Тематична област: «Природни науки», Тематична подобласт: «Биологически науки». Ръководител: Д.Р.;

3. Клуб «Млад еколог», Тематична област: «Природни науки», Тематична подобласт: «Биологически науки» . Ръководител: Д.Р.;

4. Клуб «Как да бъда добър гражданин» Тематична област: «Гражданско образование», Тематична подобласт: «Институционални знания и култура» . Ръководител: С.Л.;

5. Клуб «Млад турист», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Езиков свят» . Ръководител: Р.П.;

6. Клуб «Ретро автомобили», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» . Ръководител: С.Х.;

7. Клуб «Млад автомонтьор», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» . Ръководител П.П.;

8. Клуб «Приложни програмни продукти –  AUTO CAD», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» . Ръководител: М.Д.;

9. Клуб «Нововъведения в транспортната техника», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» . Ръководител: С.В;

10. Клуб «Дигитален свят» Тематична област: «Дигитална креативност», Тематична подобласт: «Дигитални умения» . Ръководител: Т.С.;

11. Клуб «Математика-ключ към успеха», Тематична област: «Математика», Тематична подобласт: «Приложна математика» . Ръководител: Н.Й.;

12. Клуб «Успешни младежи» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Предприемачество» . Ръководител: Д.И.;

13. Клуб «Електронна вселена» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии » . Ръководител: Д.И.;

14. Клуб «Академия Сиско» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии. Ръководител: Д.С.;

15. Клуб «Малки театрални етюди» Тематична област: «Изкуство и култура», Тематична подобласт: «Сценични и танцови изкуства» . Ръководител: Н.Н.;

16.  Клуб «Математика за всеки» Тематична област: «Математика», Тематична подобласт: «Математическо моделиране». Ръководител: Д. Ж.;

17. Клуб «Училище на театъра и киното» Тематична област: «Изкуство и култура», Тематична подобласт: «Сценични и танцови изкуства» . Ръководител:Ръководител: Г. П;

18. Клуб «Езиков свят на автомобила», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Езиков свят» . Ръководител: Г. П;

19. Клуб «Театрознание» Тематична област: «Изкуство и култура», Тематична подобласт: «Сценични и танцови изкуства. Ръководител: Р. С.;

20. Клуб «Бизнес етика», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Предприемачество» . Ръководител: Т.Б.;

21. Клуб «Учебна компания», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Предприемачество» . Ръководител: Т.Б.;

22. Клуб «Бадминтон» Тематична област: «Спорт», Тематична подобласт: «Колективни спортове» . Ръководител: Г. В. ;

23. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии» . Ръководител: С. Н.


2018/2019 учебна година

I. Клубове към ПГМЕЕ:

Клуб “Електроника” – ръководител инж.Костадин Терзиев

Клуб “Знам и мога повече” – ръководител инж.Албена Колева

Клуб “Роботика” – ръководител инж.Добрин Стоянов

Клуб “Математика” – ръководител Монка Щерева

Клуб “Сексуално и репродуктивно здраве” – ръководител Даниела Русева

Клуб “Социална психология” – ръководител Иво Авуски

Клуб “Учебна компания” – ръководител инж.Татяна Ботева

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „УЧЕБНА КОМПАНИЯ“ – КЛУБ  КЪМ ПГМЕЕ БУРГАС – „ЕКО КУОЛИТИ“ ЕООД

ОРГАНИЗАЦИОННА СТУКТУРА НА УК „ЕКО КУОЛИТИ“ ООД към ПГМЕЕ- БУРГАС

Секция „Тенис на маса“ –  ръководител: Янко Димитров

Секция “Волейбол” – ръководител Марчо Водев

II. Занимания по интереси:

1. Клуб «Лични финанси» Ръководител: Татяна Иванова Ботева;

2. Клуб «Молекулярни биолози»  Ръководител: Даниела Цакова Русева;

3. Клуб «Приложна математика»  Ръководител: Надежда Добрева Йорданова;

4. Клуб «Математика за всеки»  Ръководител: Даниела Димитрова Живкова;

5. Клуб «Дигитален свят»  Ръководител: Тодорка Димитрова Стайкова;

6. Клуб «Електронна вселена» Ръководител: Диана Стефанова Илиева;

7. Клуб «Приложение на микропроцесори и микроконтролери»  Ръководител: Анна Антонова Златанова;

8. Клуб «Дигитални изкуства» Ръководител: Данаил Николов Николов;

9. Клуб «Художествено слово и театър» Ръководител: Петя Събева Канева;

10. Клуб«Карате» Ръководител: Иво Любомиров Авуски;

11. Клуб «България –красота и мистика»  Ръководител: Диана Стефанова Илиева;

12. Клуб «Пътувай и мечтай» Ръководител: Надя Пенева Николова;

13. Клуб «Подвижни и щафетни игри» Ръководител: Милена Радева Иванова;

14. Клуб «Преоткрий себе си – Спорт и здраве»  Ръководител: Стефка Стоянова Чавдарова;

15. Клуб «Да владееш силата на медиацията» Ръководител: Румяна Иванова Георгиева;

16. Клуб «Институционално грамотни»  Ръководител: Румяна Иванова Георгиева
Клуб” Художествено слово и театър”

Ръководител:Петя Канева

Дейността на клуба е свързана с усвояването на умения и техники за изразителното четене и възприемане на художествен текст.Учениците се упражняват в различни техники на говорене,дишане,артикулация,правоговор,четене на различни видове текст. Упражняването чрез различни методи цели да подобри литературните компетентности,които са основни за обучението по литература.Недостатъчният брой часове за практически упражнения по български език и литература създава сериозни трудности във възприемането и изучаването на литературните творби.Чрез допълнителните занимания се повишават езиковата култура,комуникативните способности,възпитаване на естетически вкус и отношение към изкуството.

Клуб „Дебати“

Ръководител: Надя Георгиева Николова

За първа година в ПГМЕЕ се създаде клуб „Дебати“, подобно на много други в цялата страна. Основната цел е да се обучат учениците в модерната дисциплина „Дебатиране“, да се явяват на национални състезания, организирани от Асоциацията по дебати и убедително да печелят. Освен насладата от спечеленото всеки участник в клуба ще получи и личната си награда, която не е материално съизмерима, а именно да усъвършенства уменията си за аргументиране в спор по различни лични или обществени теми и чрез силата на словото да бъде винаги победител.


Клуб «Млад редактор» – Петя Канева

Клуб „Млад редактор” е създаден с цел да развива творческия потенциал на учениците в ПГМЕЕ и да продължи традицията в издаването на училищния вестник. Клубът обхваща ученици със заложби в областта на художествената словесност, с интереси в журналистическата област, ученици с интереси в издателската дейност и проявяващи обществена активност.

Ученическата инициатива е водеща в дейността на клуба. Електронният вариант на училищния вестник е тяхно дело, а ролята на ръководителя на клуба се състои в подпомагане на ученическата активност, указания и насоки при създаването на материалите.

Клуб «Математикa» –  ръководител Надежда Йорданова

В клуб „Математика“  участват ученици от 12 клас. Целите в работата на клуба са:

  • развитие на интереса към математиката и логическото мислене;
  • надграждане на знанията;
  • усвояване на нови математически принципи за решаване на задачи;
  • изграждане на умения за работа в екип;
  • бърза и точна ориентация;
  • изграждане на състезателен дух и увереност в собствените знания и възможности;
  • подготовка за ДЗИ;
  • подготовка за кандидатстудентски изпити;
  • участие в олимпиади, състезания и математически турнири.

Учениците работят с желание и са убедени, че усилията и труда, който полагат ще им помогнат за тяхната бъдеща професионална реализация.

Клуб «Комиците» – Надя Г. Николова

Клуб «Превенции» – Ганка Гюбелева

Въпросите, които се обсъждат в клуба помагат на учениците за изграждане на ново поведение и отношение към здравето. Те допринасят за осъзнаване, че здравето е ценност, то е сила, която дава не само физическа, но и психическа мощ, прави ни свободни, щастливи и  добри. Учениците възприемат идеята, че всички сме отговорни за своето здраве и за своя избор, свързан с него. Основните модули на програмата са:

1.    Превенция срещу ХИВ /СПИН
2.    Тютюнопушенето и нашето здраве – краткотрайни и дълготрайни ефекти от  тютюнопушенето.
3.    Алкохолът и другите наркотици. Въвеждащи наркотици, стадии на употреба.
4.    Здравословно хранене /разпознаване на вредните храни, умението ни да се ориентираме по етикетите/.
5.    Полово предавани инфекции.
6.    Агресията в училище – фактори, допринасящи за агресията.

Клуб «Млад машиностроител» – Веселина Кашукеева

Клуб ” Млад машиностроител” към ПГМЕЕ- гр. Бургас има за задача да осигури добра теоретична подготовка на учениците, участващи в него. Растящият обем и сложност на техническата информация в съвременното производство предявяват високи изисквания към техническите кадри. За да се справят с тези повишени изисквания, учениците трябва с лекота да си служат с различни видове чертежи; да обменят техническа информация като ползват знания по техническа механика, машинни елементи, електротехника, информационни технологии. Клубът залага основите на подготовката за активно творческо участие в бъдещи състезания, олимпиади на областно и национално ниво в направление машиностроене.

Клуб «Млад дизайнер» – Златина Тренчева-Браткова

В клуба учениците имат възможност да се занимават с рисуване върху стъкло, работа с темперни бои, рисуване със сух пастел, акварел, смесени техники, графични рисунки с въглен, туш, молив и други. Изработват картички и сувенири, свързани със зимните и пролетните празници, участват в украсата на училището за тържества, организират тематични, общи, съвместни и самостоятелни изложби.
Клубът се посещава от ученици, които имат изразен интерес към изобразителните изкуства и желаят да свържат своята по-нататъшна реализация с дизайна, архитектурата, приложно декоративните или изящните изкуства.

Духова музика – Красимира Воденичарова

Ученическите  духови оркестри са състави с доказано дългогодишно присъствие в масовата музикална практика в България. Тяхната възпитателна роля е многостранна. Участието в ученически духов оркестър е мощен стимул за музикалното и емоционално-нравственото развитие на подрастващите. То възпитава постоянство, отговорност, дисциплина, усет за работа в екип и осъзнато търсене на художествени ценности.

Съществуването на духов оркестър в ПГМЕЕ е традиция. След запознаването с различните видове медни духови инструменти и овладяването на звукоизвличането от тях, учениците заучават определен репертоар (маршове, възрожденски песни и др.), подходящ за участие в различни мероприятия, празници и фестивали.

Спортни секции:

Волейбол – Марчо Водев

Хандбал – Янко Димитров