Настоящи клубове

Kлубове по интереси за 2021/2022 година

1. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 19» Ръководител: С. К.

2. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 21»  Ръководител: С. К.

3. Клуб «Роботика», Ръководител: А.З.

4. Клуб «Лего Роботи», Ръководител: Б.Г.

5. Клуб «Проектиране на печатни платки», Ръководител: Н.Ч.

6. Клуб «Автомеханик», Ръководител: С.Х.

7.   Клуб «Финансова грамотност», Ръководител: Т.Б.

8. Клуб «По стъпките на Питагор», Ръководител: Н.Й.

9. Клуб «Геополитика и геостратегия», Ръководител: С.Л.

10. Клуб «Здраве», Ръководител: К.Н.

11. Клуб «Ернст Хекел», Ръководител: Т.А.

12. Клуб «Виртуален туризъм», Ръководител: Н.Д.

13. Клуб «Българският и английският език в основата на интеркултурна комуникация», Ръководител: С.Ч.

14. Клуб «Физическа годност», Ръководител: Т.П.