Настоящи клубове

Kлубове по интереси за 2023/2024 година

1. Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 21» Тематична област: «Теологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии» 

2.  Клуб «Авиоклуб МЕХАНО 22» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии» 

3. Клуб «Възобновяеми енергийни източници» Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: « Техника и технологии» 

4. Клуб «Роботика-ардуино», Тематична област: «Дигитална креативност», Тематична подобласт: «Програмиране и роботика» 

5. Клуб «Лего Роботи», Тематична област: «Дигитална креативност», Тематична подобласт: «Програмиране и роботика» 

6. Клуб «3 D сканиране, моделиране и принтиране», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» 

7. Клуб «Радио клуб», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» 

8. Клуб «Ретро автомобил», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» 

9. Клуб «Млад шлосер», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» 

10. Клуб «Заваряване», Тематична област: «Технологии», Тематична подобласт: «Техника и технологии» 

11.  Клуб «Креативни байтове», Тематична област: «Дигитална креативност», Тематична подобласт: «Креативно мислене в действие»  

12. Клуб «Геополитика и геостратегия», Тематична област: «Гражданско образование», Тематична подобласт: «Институционални знания и култура» 

13. Клуб «Млад изследовател», Тематична област: «Природни науки», Тематична подобласт: «Биологически науки» 

14. Клуб «Физика», Тематична област: «Природни науки», Тематична подобласт: «Физични науки» 

15. Клуб «Оркестър духова музика», Тематична област: «Изкуства и култура», Тематична подобласт: «Сценични и танцови изкуства»