ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ПЛАН ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Заповед РД-01-435/ 09.09.2022г. на МЗ за въведените противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа на територията на Република България

Заповед РД-01-513/ 13.10.2022г. на МЗ за въведените противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа на територията на Република България