НВО

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година и на график на дейностите през учебната 2023 – 2024 година.