Обучения и услуги

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника извършва следните видове платени обучения и услуги, предложени и гласувани от Общински съвет, гр. Бургас:

  1. Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“; професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „ Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „ Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“; професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ – 500.00 лв. на изпитна сесия.
  2. Квалификационен курс по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване” за 350 учебни часа за 1 курсист – 1000.00 лв. Курса се провежда при сформиране на групи от минимум 7 курсиста.
  3. Квалификационен курс по професия „Стругар”, специалност „Стругарство” за 350 учебни часа за 1 курсист – 1000.00 лв. Курса се провежда при сформиране на групи от минимум 7 курсиста.
  4. Обучение за управление на самолет на авиосимулатор за 1 курсист за 10 учебни часа -290.00 лв.
  5. Изработка на ментишета: ф10 – 2.50 лв.; ф 20- 3.55 лв.; ф 30 – 4.50 лв.; и ф50 –6.56 лв.
  6. Металообработващи услуги по местонахождение на клиента – 20,00 лв. на час.
  7. Металообработващи услуги в работилниците на училището – 30,00 лв. на час.