1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Няма власт над онази глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата”.

Христо Ботев 

Народните будители са титаните, които спасяват българщината от вярата на поробителите, намират сили да я изтръгнат от смъртоносната прегръдка на Фенер, не оставят българина да се слиса от европейските вихрушки, не отстъпват от българското нито заради собственото си преуспяване, нито заради благоденствието на децата си. Те пренасят жива нишката на народната памет през всички пропасти из лабиринта на робството. Учениците от ПГМЕЕ – гр.Бургас почетоха паметта на будителите, като поднесоха венец пред паметника на бургаския будител в Морската градина – поп Сава Катрафилов. Присъстваха ученици от 9 и 11 класове, с ръководители г-жа Пепа Воденичарова, г-жа Таня Пантова. Тържеството бе открито от Духов оркестър на ПГМЕЕ – гр.Бургас. Димитър Бангов от 11з клас разказа емоционално за апостолското дело на известни будители. Ивайло Захариев от 11и клас запозна присъстващите с жизнения път на бургаския учител и четник в Ботевата чета – поп Сава Катрафилов. Името на будителя се свързва с най-светлото у човека – честно сърце, честни мисли и дела. Чрез своя подвиг бургаският просветител заслужи народното доверие и признателност. И народът ни записа името УЧИТЕЛ в живата тъкан на сърцето си. Наистина просветата не е меч, но без просвета народът няма нито ръка, която да вдигне меча, ното око, което да насочи пушка. Ученолюбието е сред първите добродетели на нашия народ. То е неръкотворният паметник на народните будители. А те – БУДИТЕЛИТЕ – пред цял народ изнесоха най-хубавия и вълнуващ урок – по БЕЗСМЪРТИЕ!

П.Воденичарова – главен учител

Таня Пантова – главен учител