„Oтворен клас“от SAMSUNG Trends of Tomorrow

На 5.11.2013 г в ПГМЕЕ  се проведе „отворен клас“от SAMSUNG Trends of Tomorrow, където учениците ни научиха:

– как да създадеш перфектно CV

– какви нови умения търсят работодателите днес

– кои са най-търсените специалисти на пазара

– какви са новите професии в дигиталния свят

Вратите са отворени за всички! Заповядайте и Вие следващия път в „Нови умения за нови постижения“!