Ученици посетиха наказателни дела в Окръжен съд – Бургас

Ученици от 10и клас на ПГМЕЕ гостуваха на Окръжен съд – Бургас. Те посетиха съдебни заседания по наказателни дела и разговаряха със съдиите – докладчици.
Петимата десетокласници на ПГМЕЕ и тяхната преподавателка Росица Павлова присъстваха на наказателно дело за разпространение на наркотици сред ученици със съдия-докладчик Събчо Събев. Младежите поставиха въпроси за наказателната отговорност, как протича съдебният процес, какви са отделните видове престъпления и налаганите за тях наказания. Учениците подробно се запознаха с функциите на прокурора, адвоката, съдебните заседатели и съдията.
На 12, 13 и 18 декември предстои гостуване на други групи ученици от ПГМЕЕ. Те ще имат възможност да посетят съдебни заседания по наказателни и търговски дела и да проучат различни казуси. Учениците ще посетят дело за компютърна измама, дело за злоупотреба с европейски средства и търговско дело.

Окръжен съд – Бургас приема посещенията на младите хора като възможност, те да придобият лични впечатления за работата на съдебната институция и да развият своята правна култура.

През следващата календарна година учениците на ротационен принцип ще посетят търговски и наказателни дела, след което ще се проведе дискусия за работата на съдебната институция.