На 26 октомври 2018 година, се проведе триизмерен урок, включващ литература, география и философия, в който учениците проследиха космогонията на хората от древността до наши дни.Бяха представени две презентации, а ученици от VІІІ з клас се превъплътиха в личностите на Галилео Галилей, Николай Коперник, Джордано Бруно и Фернандо Магелан. Часът завърши с оживена дискусия за формата и размера на Земята и за менталността и безкрайността на Вселената.