На 13.12.2018 год. ученици от 8”е” и 11”е”  клас специалност „Електрообзавеждане на производството”, посетиха КЕЦ Юг и базата в ж.к. Славейков на ЕР ЮГ EVN група. Мероприятието бе организирано във връзка с покана на нашите партньорите по проект за дуално обучение на ученици.  В ЕР ЮГ EVN група към момента продължават да работят четирима от първата група стажанти, които до м.май 2018 г. провеждаха практическото си обучение във фирмата.

Учениците от 8”е” клас, обучаващи се в дуална форма и инж. Албена Колева посетиха КЕЦ – Юг. Г-н Йордан Йорданов –  главен ръководител група поддържане  обясни структурата и дейностите, които всяка една група изпълнява.   Запозна ги с  различниите видове инструменти и предпазни средства, които се използват при работа. След това г-н Иван Валасопуло заместник ръководител група поддържане демонстрира обезопасяването на работещите и как се извършва изкачването на стоманобетонен и решетъчен стълб за обслужване и ремонт.

Интересът на учениците беше голям. За по-голямата част от тях това беше първа среща с професията на електротехника.

Учениците от 11”е” клас и инж. Румяна Момчилова посетиха базата на ЕР ЮГ EVN група в ж.к. „Славейков”. Там г-н Янко Вернов  разказа за възможностите за работа  и отделните дейности свързани с разпределението на ел.енергията и подръжката на съоръженията. Беше представена и презентация за работните дейности на различни по вид обекти. След това беше разгледана  площадката на която се съхраняват много нови по-съвременни съоръжения, чакащи за монтаж (различни ел.табла, разеденители, силови трансформатори, изолатори, кабели и др.), както и стари разглобени такива, които помогнаха много за да може  учениците да подредят теоретичните си знания и да видят приложението им. Бяха впечатлени от много неща, като замяната на старите големи стъклени и порцеланови изолатори във въздушните мрежи  с нови многократно по-малки, изработени от силикон. Всички останаха много доволни от това, което видяха и научиха.