Закриваща пресконференция по проект ДОМИНО в ПГМЕЕ гр.Бургас

На 20.06.2019г. в Хотел“Аква“ се проведе Закриваща пресконференция по проект ДОМИНО в ПГМЕЕ гр.Бургас.  В нея се включиха ученици, родители, учители и работодатели. 24 ученика от специалности: „Електрообзавеждане на производството“ и „Промишлена електроника“ се обучаваха по системата „учене чрез работа“ по проекта ДОМИНО. Те завършват с диплома за средно образование и удостоверение за професионална квалификация за престижни и търсени от бизнеса професии. Учениците получиха и сертификат за преминал обучение по учебна практика в реална работна среда. Партньори по ДОМИНО са 9 фирми /“Елкабел“, „Гошелектрик“, „Комфортсистемс“, „Комплекс 2000“, „Копи ко“,“Компютърмаркет“, „Дамвент“, „Интиел“/, които предоставиха на учениците практика, обучение от опитни наставници и истинска работа със заплащане по трудов договор.  В дискусиите по време на пресконференцията бяха чути гледните точки на учениците и техните учители, на представители на бизнеса. Г-жа Мариана Добрева – представител на „Елкабел“ сподели впечатленията си от работата на учениците във фирмата. Изрази готовност за съвместна работа и за в бъдеще. Г-жа Стоянка Карарусинова и г-н Слави Тодоров– представители на „Интиел“ разказаха за различни моменти от обучението на учениците във фирмата. Учениците дадоха положителна оценка на обучението по проекта, като изразиха мнение, че това е бъдещето на обучението по професията. Доказателство за това е и високият успех по ДИ по практика на професията. Г-жа Весела Райкова и г-жа Румяна Момчилова представиха под формата на презентация различните етапи на обучението във фирмите. Изразиха своята благодарност към всеотдайността на бизнеса, тяхната коректност и помощ при реализиране на проект „ДОМИНО“. Дуалното образование отваря вратите на младежите от проекта към пазара на труда. Големият успех на проекта е, че успя само за две години да въведе една нова система и привлече прилагането й в българския бизнес. В ПГМЕЕ през учебната 2018/2019г. бе направен прием по две специалности: „Електрообзавеждане на производството“ и „Автомобилна мехатроника“ – дуално обучение. ДОМИНО даде шанс за развитие на абитуриентите и им даде надежда за бъдещето им в България”.