Талантите на Механото представят

На 18.06.2019г. 23 клуба от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника представиха дейността си пред ученици, учители и гости на Механото. Начинаещи актьори от клуб „Художествено слово и театър“ с ръководител Петя Канева представиха пред публиката задачи и упражнения, сценична реч и поведение, етюди, по които са работили през годината.

Чрез своите игри участниците от клуб „Щафетни игри“ с ръководител Милена Иванова показаха развитието и усъвършенстването на работата в екип. Чрез елементите на различни спортни дисциплини под формата на игри учениците демонстрираха не само физическите си качества, но и своето умствено и емоционално състояние.

 В клуб „Електроника“ с ръководител Костадин Терзиев показаха интригуващи занимания, както и уменията си в областта на схемотехниката.

Участниците в клуб „Роботика“ с ръководител Добрин Стоянов показаха схеми, които са в помощ не само на обучението в училище, но и в бита. По време на занятията бе изработена платка за контролер с PIC16F84A за обучението по микропроцесорна техника.

Представителите на  клуб „Пътувай и мечтай“ с ръководител Надя Николова споделиха интереса си към автомобилите, пътешествията и неизвестното чрез изучаване историята на автомобилостроенето. Чрез изработена карта на автомобилизма, „пътувайки“ из улиците на Мюнхен и Щутгард, влизайки в музеите на BMW и Mercedes, учениците са изготвили два макета на автомобили.

 Клуб „Преоткрий себе си – спорт и здраве“ с ръководител Стефка Чавдарова показа как здравословното хранене и хранителният режим в зависимост от възрастта и спорта подобряват здравето.

Участниците в клуб „Дигитален свят“ с ръководител Тодорка Стайкова  презентираха дизайнерските си умения при изработката на електронни картички, изработка на видеоклипове, обработка на статистически данни чрез различни програми.

 Екипът от клуб „Лични финанси“ с ръководител Татяна Ботева бе подготвил своята презентация под формата на ситуационна игра „ Посещение на музей, в който е организирана експозиция „Монетосеченето по българските земи“ “. Публиката се забавляваше и прояви интерес към нумизматиката , историята и предприемачеството.

 Клуб „ Учебна компания“, отново с ръководител Татяна Ботева, е реално ученическо предприятие под формата на ООД, основано на договор между ПГМЕЕ, МОН и JA Bulgaria. Учениците представиха продуктите на фирмата – екологичен горивен „мъфин“, произведен от меласа, утайка от кафе и восък, а част от гостите си закупиха от мострите. Те представиха и финансовия  резултат от дейността си.

В представителната изява на клуб „Математика за всеки“ с ръководител Даниела Живкова бяха сформирани 2 отбора. В първа  част „Влак-ваканция“ решаваха дробно уравнение и подреждаха решенията му. Във втора  част „Двубой“ всеки отбор реши по три  занимателни задачи, представени от другия отбор. В част трета  „Код“ разчитаха кодирано съобщение, а в част четвърта „Танграми“ всеки отбор подреди определена фигура като публиката имаше възможност до се включи.

Учениците от клуб „Приложна математика“ с ръководител Надежда Йорданова представиха презентации за приложението на математиката  в астрономията, навигацията, статистиката, вероятностите, науката и техниката. Всички се убедиха, че математиката помага да развием логическото си мислене, да обобщаваме, да анализираме, да планираме и да вземаме правилни решения. Младите математици от клуба изготвиха табла с интересни факти от статистиката и теория на вероятностите в науката и техниката.

 Учениците от клуб „Електронна вселена“ с ръководител Анна Златанова демонстрираха колички с микроконтролер на Ардуино-уно, „Умна лампа“ с микроконтролер Ардуино – нано, Лего – кран, управляван с блутут от телефон. Демонстрираха  и  принципа на работа на датчици за светлина, звук, разстояние и влага.

Диана Илиева представи своите два клуба. Клуб „България – красота и мистика“ показа изработените през годината сувенири, арт изделия, направените туристически брошури на български и немски език  с QR  код за  GSM, който препраща към интернет сайт. Така учениците показаха формираното чувство за национална гордост и развитие на творческите им  заложби.

 В клуб „Електронна вселена“ учениците показаха знанията си по Ардуино изработени схеми, които активираха със собствени програми: “Тест за бързина“, “Електронно зарче“, “Светофар“, електронни платки за украса и информационни табла за подпомагане на учебния процес.

Даниела Русева като ръководител на клуб „Млад микробиолог“ демонстрира с участниците в клуба знанията, получени по време на обучението под формата на три игри. В първата, наречена „ По цел“, учениците отговаряха на въпроси от областта на биологията, с втората игра „Разпознай макета“ и  с третата се показаха умения за сглобяване на пъзел.

По-късно учениците от клуб „Сексуално и репродуктивно здраве“ споделиха целите и обучителните задачи, които са постигнали. Те представиха видове контрацептиви и постигнатите резултати в резултат от обучението.

Участниците в клуб “Знам и мога повече” също се включиха в деня на отворените врати на клубовете. Техен ръководител е инж. Албена Колева. Никола Спасов и Михаил Иванов представиха презентацията си “Умна къща”, с която участваха в Националната конференция “Енергетиката и ние” в ТУ Варна през месец март 2019 г.. Останалите участници в клуба заедно с гостите се включиха в надпреварата за решаване на различни логически задачи, свързани с електротехниката. Жури в състав Евгени, Янислав и инж. Момчилова оцениха работата на екипите. За всички имаше награди. На финала инж. Албена Колева направи и демонстрация за работа с програма DIALUX, която се използва при изчисляване на необходимия брой осветители за различни по вид и предназначение помещения. 

„Когато отвориш една врата означава две неща, че имаш какво да покажеш и че си готов да го споделиш с другите.”

Не знаем чия е тази мисъл, но точно с нея на 18.06.2019 г. с двата клуба „Институционално грамотни” и „Да владееш силата на медиацията” с ръководител Румяна Георгиева в нашето училище отвориха вратата на стая 19.

Осмокласниците (ученици от VIII Г и от VIII Ж класове) с много ентусиазъм се впуснаха в едно интерактивно събитие, в което успяха да покажат поне частица от това, което са научили за институциите при занятията и посещенията по програмата на клуб „Институционално грамотни”. И сега като си припомнят целта, която са си поставили с основаването на клуба: „Да познават институциите, техните структури, техните отговорности, услугите които ни предлагат, достъпа до тях, техните електронни ресурси, как да комуникираме с представители на институциите …. Това богатство от знания и умения могат да натрупат ученици-участници в клуба. Всичко научено и придобито като опит на клубните занимания ще повиши институционалната грамотност, институционалната култура, общото интелектуално ниво на нашите възпитаници.” , могат да заключат, че тя е постигната, но нали знаете, че когато учениците усетят сладостта на знанието искат още. Пред разнообразни предизвикателства, свързани със съд, прокуратура, затвор, гранична полиция и други институции, се изправиха участниците от клуба. Те демонстрираха наученото пред преподаватели и техни съученици.

Ученици от десети и единадесети клас (X З, XI Ж и XI И клас), членове на клуб „Да владееш силата на медиацията”, пренесоха гостите в импровизирана процедура по медиация по казус, изтеглен в жребий непосредствено преди събитието. Идеята на участниците бе да демонстрират как един и същи казус може да се развие по различен начин в зависимост не само от медиатора, но и от страните. В обособени два къта бяха разположени част от задължителната документация за един кабинет по медиация и подготвени флаери-анкети, които бяха предоставени и попълнени от ученици и учители, посетили събитието. Категорично можем да заявим, че поставената и пред този клуб цел: „Основното предимство на Медиацията е, че дава на спорещите страни възможност сами да постигнат разрешение помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им, в едно с всички положителни страни на тази дейност – доброволна процедура,  контролирана от всяка от страните, удобна …. Кои са другите предимства на медиацията, как да я прилагаме, кога да я прилагаме, къде може да се прилага ще разберат участниците в този клуб. Имаше много практически занимания с подготвени казуси, а защо не и в реална училищна среда. Те показаха на  учениците как медиацията може да предотврати санкцията и да повлияе на емоционалните отношения на учениците в положителен аспект.”, е постигната, и колкото и невероятно да звучи за хора на тяхната възраст (но да не забравяме, че са ученици на Механото), те са хора, които не толерират конфликтната среда, търсят положителната промяна във взаимоотношенията и са убедени, че с въвеждането на медиацията атмосферата на училищния живот ще се промени към по-добро.

След тези изяви двата клуба не затвариха вратата, защото силно се надяват да могат да продължат с начинанията си, да привлекат нови последователи, да затвърдят това, че Механото не се уморява да покорява нови върхове.