На 29.06.2020 година се състоя виртуална среща на представител на EVN г-жа Елена Цингова / отдел „Човешки ресурси“/ с учениците, обучаващи се в дуална форма на обучение, специалност „Електрообзавеждане на производството“ в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. На срещата бяха споделени впечатления от дистанционното обучение в електронна среда, наложено от възникналата пандемия от коронавирус. Обсъдени бяха въпроси относно разпределението на учениците по работни места. Г-жа Елена Цингова представи какво предстои в бъдеще, как ще се изработят критерии за подбор на гимназистите за провеждане на учебната практика в реална работна среда. „През месец септември предстои нова среща с вас, надявам се на живо“, сподели Цингова, на която ще обсъдим нашият план за в бъдеще. Учениците изразиха своето нетърпение и желание да се завърнат в училище, да осъществят своята мечта, придобиване на умения и навици по професията. Редуването на теория и практика създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията,  веднага виждаш практическото приложение на наученото,  работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията,  по време на практическото обучение се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател,  трупаш трудов стаж,  след завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка,  имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда.

Дуално обучение с EVN – една работеща идея за твоето бъдеще!