На 24.06.2021г. ученици от специалност Електрообзавеждане на производството -Дуална форма на обучение от три класа 8“е“ ;9“е“ ; 10“е“ посетиха една от базите на ЕVN. Там с помощта на г- н Вернов представител на фирмата се запознаха с дейността на фирмата и след това разгледаха част от парка на фирмата включващ  нови по-модерни изделия от електрическата мрежа ,с които фирмата подменя стари такива,като ел.табла, изолатори и др.

Учениците проявиха интерес и задаваха въпроси на които получиха професионални отговори и за фирмата и за видяното.

Срещите ни ще продължат и през следващата година.