Състезание по случай Международния ден на авиацията и космонавтиката

На 12 април паралелките от специалност Ремонт на летателни апарати отбелязаха Международния ден на авиацията и космонавтиката със състезание, което се проведе в платформата MS Teams и Kahoot.

Подобно събитие се проведе за пръв път от създаването на тази специалност преди 3 години. „А“ паралелките от випуските 8, 9 и 10 клас, които изучават английски като първи език, използваха наученото по езика, за да прочетат и осмислят предварително изпратен им документ с интересни и по-популярни факти за завладяването на космоса. Трудността в състезанието произтичаше от използването на английски като работен език, от свързаната със темата космос специфика на лексиката и необходимостта от предварителна подготовка и използването на фактология на целевия език. Участниците в състезанието показаха желание за победа и завидни знания. Все пак опитът и натрупаните в гимназията знания по специалността си казаха думата и на първо и второ място се класираха двама ученици от випуск 10 клас. Трето място беше заето от ученик от випуск 9 клас, но учениците от випуск 8 клас бяха най-многобройни и с най-много точки през първата половина от състезанието.

Събитието показа, че учениците от специалност РЛА в ПГМЕЕ притежават буден дух, любознателност и добра подготовка по езика, което е предпоставка те да станат отлични специалисти след завършване на гимназията, а защо не и покорители на небето и космоса?

Класните ръководители на паралелките, които подготвиха и проведоха състезанието, възнамеряват да го превърнат в традиция за специалността.