НП „Бизнесът преподава“

Програмата е насочена към ранното кариерно ориентиране и запознаване на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Тя е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация. Включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването с цел мотивиране на учениците за обучение в професии и профили в областта на предприемачеството и STEM компетентностите. За поредна година на 10.05.2022г. представител на фирма „Атлас Ком“ проведе в рамките на 4 часа семинар на тема: 3d – принтери. запозна учениците с новости в технологичния сектор и проведе демонстрационно обучение.