Откриване на STEM център в ПГМЕЕ гр.Бургас

На 05.05.2022 г. се откри STEM център в ПГМЕЕ гр.Бургас. Той се състои от три технологични лаборатории – “Електроника и мехатроника”, “Електротехника” и “Ремонт на летателни апарати”, оборудвани с най-съвременна апаратура за обучение, като 3D принтери за изработване на части и електронни устройства за автомобили, манипулатори-роботи за симулиране работата на индустриални и промишлени роботи и уреди, проследяващи нагледно физичните процеси; авиосимулатор, който представлява опростен стоманен макет на самолетна кабина, имитираща самолет. Чрез STEM постигаме нашата цел да осъществим фундаментална промяна при обучението на учениците за формиране на професионалните им компетенции. Възприемаме политиката за качество чрез иновативност в работата си, стъпвайки на принципа за автономност, включване на нови технологии, нови методи на преподаване, нова организация на учебния процес и обновена среда. Ориентацията ни е към осъществяване на организационна и процесна иновация в професионалното обучение в дигитални умения и креативност, свързани с нуждите на бизнеса.

Прочетете още…