Панорама на средното  образование

На 11 и 12.05.2022г., след две години прекъсване, за пети път се проведe „Панорама на средното  образование” в Бургас. Тя се организира от Регионалното управление на образованието и Бургаския свободен университет. Целта е да се представят възможностите за обучение в местните средни училища, профилирани и професионални гимназии след 7 клас.

Инициативата информира кандидат-гимназистите и техните родители за профилите, професиите и специалностите, по които се извършва обучение.

Нашето Механо се представи на бъдещите ученици и техните родители с новооткрития STEM  център  и с постиженията на учениците от клубовете по Роботика, Лего Роботи и Мехатроника.

В събитието се включиха ученици от 8 и 11клас: Росен Ранков и Александър Димитров от 8и ; Красен Топалов и Мехмед Мехмед от 8з ; Ивайло Костов, Йоан Русев, Тодор крушков, Христо Груев – 11и  и техните учители инж.Анна Златанова, инж. Бояна Георгиева под ръководството на зам. дир. на гимназията инж.Елена Томицина.