Бинарен урок на тема „НВО в действия“

На 06.06.2022г, седмицата преди Националново външно оценяване, с 10б клас се проведе бинарен урок на тема „НВО в действия“, включващ учебните предмети български език и литература и физическо възпитание и спорт с преподаватели Янина Славова и Милена Иванова.

Темата на урока се роди спонтанно, имахме желание да поставим учениците в една по-различна за тях ситуация, а именно, водени от спортния хъс и адреналин,  те успешно да покажат своите познания по БЕЛ и ФВС.

Акцентите в урока бяха:

  • проверка на знанията на учениците по БЕЛ за предстоящото НВО; проверка на знанията на учениците за правилознание на изучавани спортни игри;
  • развиване на уменията на учениците за самоконтрол, поемане на инициатива, концентрация и бърза мисъл, работа в екип;
  • усъвършенстване на емоционалната интелигентност на учениците;

Урокът беше организиран в духа на спортно състезание с излъчване на отбор победител. Учениците бяха разделени на три отбора.  Демонстрирайки техника на изпълнение  на елементи от спортовете – баскетбол и волейбол, състезателите умело редактираха текстове, отговаряха на литературни въпроси, както и решаваха тестови въпроси по БЕЛ и по правилознание по ФВС.

Целите на урока бяха постигнати във висока степен. Чрез преживяване, поставени в нестандартни условия, учениците показаха знания и умения по двете учебни дисциплини. В трите кръга на състезанието участниците се убедиха, че решаването на задачи под напрежение изисква концентрация, бърза мисъл и хладнокръвие. За победата в състезанието са важни индивидуалните знания, екипната дейност, личната отговорност и желанието за победа. Съчетанието на състезателния елемент, спортната дейност и необходимостта да се демонстрира наученото направи урока различен, динамичен и емоционален.