Барселона 2022 – обучение по Проект №2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването – Future now, по програма “ЕРАЗЪМ+”

В периода 18 – 29 юли 2022 г. екип от дванадесет учители от ПГМЕЕ – Бургас взе участие в обучение по Проект № 2020-1-BG01-КА101-078640  “Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването – Future now, по програма “ЕРАЗЪМ+”, сектор Професионално образование и обучение. Обучението се проведе в град Барселона, Испания.

Учителите участваха в четири структурирани курса:

  1.  „Вehaviour teachers in troubles with students. Inclusive education“/ „Работа с  проблемни ученици. Приобщаващо образование“;
  2.  „Project Based Learning (PBL)“/ “Учене чрез проекти“;
  3.  “Flipped Classroom”/ “Обърната класна стая“ ;
  4.  „Mixing Science and arts at school – Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics /STEAM/

Различните теми на обученията се водиха от лектори – специалисти в дадената област и включваха теоретична и практическа част. По време на практическите занимания учителите от ПГМЕЕ имаха възможност да изработят различни ресурси, в т.ч. проекти и урочни планове /в т.ч. интердисциплинарни/, прилагайки методологията на Design Thinking /Дизайн мислене/, творческо програмиране със Scratch, Micro:bit, 3D – прототип, STEAM, роботика, обърната класна стая, проектно – базирано обучение, социално предприемачество и др.

Обучението по проекта даде прекрасни възможности на педагогическите специалисти, включени в него да надградят не само професионалните, а така също  езиковите и дигиталните си умения. Наученото ще бъде споделено с колектива на гимназията и приложено на практика в непосредствената работа с учениците на ПГМЕЕ.

За своя престой в столицата на автономна област Каталония, участниците в проекта имаха възможност да се запознаят и с уникалното културно богатство на Барселона /вторият по големина град в Испания/, да посетят емблематични обекти с доказано историческо и архитектурно значение, да усетят неповторимата атмосфера и магията на древния град и неговите жители, спецификата на езика и кухнята на каталунците.

Дейностите по обучението бяха организирани и проведени съвместно с партньорската организация M&М Profuture Training със седалище в  Барселона, Испания.

Екипът от педагогически специалисти, взел участие в обучението по проекта „Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването“  в гр. Барселона, Испания, изказва своята искрена благодарност на ръководството на ПГМЕЕ и специално на Директора на гимназията г-жа Желева, за предоставената възможност за обучение в прекрасна обстановка, придобиване на знания, опит и професионална квалификация.