БАЗАР НА ПРОФЕСИИТЕ

Базар на професиите 2023 се проведе в събота – 11 март, от 10.30 часа в Младежкия културен център. Събитието бе открито с празнична програма. Базарът на професиите се организира от Община Бургас, кариерните консултанти към Центъра за личностно и кариерно развитие, Младежкия международен център и Младежкия културен център в подкрепа на кандидат-гимназистите и техните родители. Той е ежегодна инициатива, която представя профили и професии под формата на презентации, изложение и среща-диалог между ученици, преподаватели и родители. Форматът позволява да се обсъдят различни възможности за обучение и професионална реализация на седмокласниците, а тези от тях, които имат необходимост могат да попълнят безплатен въпросник за професионално ориентиране и да се консултират с квалифициран кариерен консултант.

ПГМЕЕ участва във форума с ученици, които, разясняваха какви компетенции ще получат като се обучават по различните специалности в училище, запознаха ги с перспективата за обучение по нова специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“. В кратък видеоклип показаха живота в ПГМЕЕ.

Механото представиха участниците от клуб „Роботика Ардуино” – Ясен Златев, Наско Дакашев, Християн Максимов, Мирослав Жеков и Даниел Рахов от IX Б клас. Те демонстрираха пред бъдещите гимназисти и техните родители принципът на работа и програмиране на сензори за влага, пламък, газ, цвят, говор и програмиране на дисплей. Показаха какво представляват роботизирани колички, как се програмират и управляват за да могат да следят други обекти, да се движат, следейки черен цвят.