Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”

На 17 и 18 март 2023г. в ПТГ „Васил Левски” – гр. Горна Оряховица се проведе финалния кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”. Участници бяха 25 професионални гимназии от страната. Класирането е както индивидуално, така и по училища. Всяка гимназия  участва с отбор от двама свои ученици. ПГМЕЕ беше представена от Данаил И. Динев и Тодор С. Петров от 12Б клас с ръководители инж. М. Дасклова и инж. Е. Толчев .

Директорът на ПТГ „Васил Левски” инж. Габриела Данаилова приветства участници и гости на мероприятието.

Ученик от гр.Кнежа изтегли изпитния вариант, а състезателите  имат три часа за работа. През това време преподавателите им и гостите имат програма с няколко лекции на представителите на техническите университети в София, Русе, Варна и Габрово, които всяка година участват в работата на Националното състезание и връчват свои награди след края му.

Нашите ученици се класираха на десето отборно място. Получиха сертификати за прием в ТУ- Варна като студенти.