ОТ САН СТЕФАНО ДО БЕРЛИН

На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./ и се създава отново българската държава след близо 500-годишно османско владичество.

По случай 145г. от Освобождението на 02.03.2023 г в Актовата зала на ПГМЕЕ се състоя дискусия на тема „От Сан Стефано до Берлин“.

Участваха екипи от ученици випуск 10 клас. Разискваха се въпроси относно двата договора засягащи целостта на българската нация. Как българският национален идеал се вмества в интересите на Великите сили? Предварителните договорки между тях и стремежът на българите към Свободата. За връзката на българския въпрос с голямата европейска политика на Балканите?

В Дискусията се включи и публиката с интересни въпроси към участниците. Получи се един увлекателен разговор за мита „Санстефанска България“ и Берлинския конгрес.

В края на събитието г-жа Георгиева – зам.-директор по учебната дейност, награди учениците от дискусионните екипи от името на ръководството с книга „50-те най-бележити български владетели и пълководци“ за тяхното старание да изучават родната история.