Уважаеми родители и ученици,

в ПГМЕЕ няма разкрити изборни секции по реда и условията на Изборния кодекс във връзка с насрочените за 2 април 2023 г. избори за Народно събрание на Република България.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че 3 април 2023 г. / понеделник/ е   УЧЕБЕН  ден за всички ученици от ПГМЕЕ,

съгласно Заповед №РД09-590/16.03.2023 г.  на Министъра на образованието и науката.

Учебните занятия ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за 2-ри учебен срок.

В приложения файл: Заповед №РД09-590/16.03.2023г.